// کلید اتوماتیک هوایی EATON(MOELLER) IZM

ارسال شده در 26 جولای 16

کلید های هوایی IZM

کلید اتوماتیک هوایی EATON(MOELLER) IZM

حد بالای جریان کلید اتوماتیک هوایی  IZM ایتون (مولر) تا 6300A می باشد.جریان دائم کلید های هوایی  IZM از 630A تا 6300A است.این کلید ها عمدتا در ورودی تابلوهای جریان بالااستفاده می شوند وبرای برقراری Selectivity کامل بین کلیدهای ورودی و خروجی که معمولا از نوع کمپکت می باشند ضروری است.کلید های هوایی IZM دارای رله هایی هستند که در خود کلید جاسازی شده اند و ویژگی این رله ها خاصیت تاخیری آن هاست و دارای ویژگی های زیر می باشند

Advantages

Modern circuit-breaker technology reduces system costs

The high-end multi-functional control unit (P type) with

large colour graphic display facilitates all well-known applications

Modbus, Profibus, Ethernet and INCOM compatible

Flexible and easy connection using the rotating connection adapter and associated connection options

Main applications

System protection

Motor protection

Transformer protection

Generator protection

// محصولات مشابه
میکرو سوئیچ های  EATON(MOELLER)  LS-Titan

میکرو سوئیچ های EATON(MOELLER) LS-Titan

مینی PLC های EATON(MOELLER)  EASY

مینی PLC های EATON(MOELLER) EASY

رله های ایتون (EATON Relays)

رله های ایتون (EATON Relays)

مینی کنتاکتور های EATON(MOELLER)  DILE

مینی کنتاکتور های EATON(MOELLER) DILE

رله بیمتال EATON(MOELLER)

رله بیمتال EATON(MOELLER)